1. Pirms sākt lietot interneta vietni emerald.lv (SIA „Emerald Baltic”, reģistrācijas Nr. 40003301231), lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes emerald.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
 2. Apmeklējot interneta vietni emerald.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
 3. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni emerald.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
 4. Informējam, ka interneta vietnē emerald.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes emerald.lv  lietošanas laikā.
 5. SIA „Emerald Baltic” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes emerald.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē emerald.lv.
 6. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni emerald.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
 7. Interneta vietnes emerald.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Emerald Baltic” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt interneta vietnē emerald.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. emerald.lv visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%.
 8. SIA „Emerald Baltic” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes emerald.lv lietošanas laikā.

Interneta vietnē emerald.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

9.      Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē emerald.lv norādīto kārtību.

 1. Neizmantojiet interneta vietnē emerald.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Emerald Baltic” ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes emerald.lv  lietošanas noteikumiem.
 2. Interneta vietnē emerald.lv  tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Emerald Baltic” īpašums.
 3. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Emerald Baltic ” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA "Emerald Baltic" ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par emerald.lv un SIA "Emerald Baltic" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas.

Interneta vietnē emerald.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

13.  SIA „Emerald Baltic” informē, ka norādot savus datus, pasūtījuma veikšanas brīdī, piekrītat, ka tie tiek iekļauta datu bāzē un uz e- pasta adresi var tikt nosūtīta no interneta vietnes emerald.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

 1. Lietojot interneta vietni emerald.lv , piekrītat, ka SIA „Emerald Baltic” vai jebkura trešā persona, kas darbojas emerald.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
  1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
  2. IP adreses,
  3. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu emerald.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
 2. SIA „Emerald Baltic” interneta vietnē emerald.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.
 3. SIA „Emerald Baltic” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes emerald.lv lietotājs paliks anonīms.
 4. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē emerald.lv, kļūst par SIA „Emerald Baltic” īpašumu, kurus SIA „Emerald Baltic” kā interneta vietnes emerald.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.
 5. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni emerald.lv, esat piekritis, ka SIA „Emerald Baltic” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Interneta vietnes emerald.lv preces pasūtīšana un autortiesību aizsardzība.

19.  Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes emerald.lv Privātuma politikai.

 1. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.
 2. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SIA "Emerald Baltic" vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes emerald.lv lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Par interneta vietnes emerald.lv lietošanas noteikumiem.

22.  Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

 1. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni emerald.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Emerald Baltic”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Emerald Baltic” un trešajām personām.
 3. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Emerald Baltic”, skatiet mājas vietnes emerald.lv sadaļā „Kontakti”.