Privātuma politika

 1. SIA “Emerald Baltic” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.  40003301231) , ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (GDPR) prasības Latvijā.
  Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “Emerald Baltic” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “Emerald Baltic” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

 1. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “Emerald Baltic” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata. 
 2. SIA “Emerald Baltic” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes emerald.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, nepabeigtajiem preču pasūtījumiem, kā arī cita ar pasūtījumiem saistīta informācija. 
 3. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni emerald.lv, SIA “Emerald Baltic” vai jebkura trešā persona, kas darbojas emerald.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
  1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
  2. IP adreses;
  3. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu emerald.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 1. SIA “Emerald Baltic” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
 • Pakalpojumu un distances līguma noslēgšanai un izsūtīšana;
 • Rēķinu sagatavošanai;
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai;
 • Biznesa plānošanai un analītikai;
 • Pasūtījumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Jaunumu izsūtīšana.
 1. SIA “Emerald Baltic” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai;
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • Datu subjekta piekrišana.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. SIA “Emerald Baltic” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Emerald Baltic” var realizēt savas leģitīmās intereses
 • kamēr SIA “Emerald Baltic”  pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Sīkdatnes
 1. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru.

Kāpēc  SIA “Emerald Baltic” izmanto sīkdatnes?

 1. SIA “Emerald Baltic” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājas lapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
 1. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Emerald Baltic” leģitīmā interese.
 2. SIA “Emerald Baltic” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Emerald Baltic” informē par sīkdatņu izmantošanu,  bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. 
 3. SIA “Emerald Baltic”  nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes emerald.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

 1. SIA “Emerald Baltic”  mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

 1. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.
 2. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

 1. Likumā noteiktos gadījumos SIA “Emerald Baltic” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “Emerald Baltic”  var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
 2. SIA “Emerald Baltic” interneta vietnē emerald.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.
 3. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “Passo International” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
 • rakstveidā, iesniedzot SIA “Emerald Baltic” birojā Gaujas ielā 27, Ādažos, Ādažu novadā, LV- 2164, Latvijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 2. SIA “Emerald Baltic” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Tiesības atsaukt piekrišanu

 1. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: office@emerald.lv
 2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

24.  SIA “Emerald Baltic” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē emerald.lv.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.