Preču atgriešana

Pārdevējs – SIA “Emerald Baltic”

Pircējs - persona, kura pērk preci vai pakalpojumu.

Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma un atgriezt preces Pārdevējam 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs rakstveidā uz e-pasta adresi office@emerald.lv, norādot preces, kuras vēlas atgriezt un atgriešanas iemeslu. Pircējam ir tiesības uz naudas atmaksu,  preces apmaiņu un remontu, ja preces ir bojātas vai neatbilst to aprakstam.

Iesniegums par preču atteikumu tiek izskatīts 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža.

 Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam samaksāto naudu šādos gadījumos:

* Preces  iepakojums ir bojāts;

* Prece nav tikusi izmantota, atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem;

* Lietojot preci nav ievēroti lietotāja instrukcijas noteikumi;  

* Prece ir vizuāli/ fiziski bojāta, nepareizas lietošanas rezultātā.

Nauda par atgrieztajām precēm, neiekļaujot piegādes izmaksas, tiks pārskaitīta  5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces atgriešanas un rakstiska atteikuma saņemšanas datuma,  uz Pircēja bankas kontu no kura tika veikts pasūtījums.

Izņēmuma gadījums – ja pasūtītās preces neatbilstība ir veidojusies Pārdevēja kļūdas rezultātā. LR Likumdošanā noteiktās patērētāja tiesības saglabājas neierobežotas.

Preču atgriešanas iespējas:

Pa pastu vai Pircējam atvedot:
SIA Emerald Baltic
Gaujas iela 27, Ādaži
LV- 2164, Latvija
Mob. +371 26418888

E-pasts: office@emerald.lv

Pakomāts
Ādažu Mini Rimi

Ādaži, Gaujas iela 6.

Tālr.: +371 26418888
Adresāts: SIA  Emerald Baltic


Pasūtot preces, Pircējs piekrīt preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atpakaļ atdošanas noteikumiem.